Запитувачам публічної інформації

Закон України Про внесення змін до Закону України ''Про інформацію''

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Указ президента україни № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Публічна інформація– відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. Конфіденційна інформація- інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Таємна інформація- інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. Службова інформація- міститься у документах суб’єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ (ЗРАЗОК)

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по ЗДО №32 Харківської міської ради - завідувач Халіна Т. І.
тел. 725-17-51
Кiлькiсть переглядiв: 516